Sunday, 11 December 2011

CABARAN-CABARAN YANG DIHADAPI DALAM PROFESSION PERGURUAN:DARI PERSPEKTIF SEORANG GURU MATEMATIK

         Profession perguruan sering dikatakan sebagai profession yang mudah , tidak memeningkan kepala dan menjanjikan gaji yang tinggi. Disebabkan itu, ramai rakyat Malaysia kini meletakkan pekerjaan ini sebagai pilihan ‘backup’ jika mereka tidak mendapat pekerjaan yang diingini. Bagi sesiapa yang beranggap begini , sebenarnya mereka telah membuat kesilapan yang besar dengan mengambil keputusan ini. Profession perguruan merupakan profession yang sangat mencabar dan memerlukan persedian yang cukup daripada segala segi seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tanpa keperluan-keperluan ini tidak mungkin seorang guru mampu mengajar dengan baik dan berkemungkinan besar gejala seperti guru stress dan sebagainya akan berlaku. Mari kita memikirkan sejenak apa yang dipaparkan di dada akhbar mengenai guru bermasalah, guru mengalami tekanan emosi dan sebagainya. Mengapakah perkara-perkara begini berlaku ? Perkara-perkara ini berlaku berkemungkinan disebabkan pengawalan emosi yang tidak baik dan tidak mampu dan belum bersedia menghadapi cabaran-cabaran yang diterima.

       Setiap profession mempunyai cabarannya yang tersendiri tidak kira profession kedoktoran, perguruan, kejuruteraan dan sebagainya dan cabaran-cabaran ini mungkin terdapat perbezaannya pada jenis dan keadaanya. Profession perguruan menjurus kepada cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam kawasan sekolah secara amnya dan cabaran di dalam pengajarannya secara khususnya. Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Haji Ahamad Sipon berkata, dalam abad ke-21 ini, bidang pendidikan menghadapi pelbagai cabaran akibat kesan globalisasi dan liberasasi. Setiap pendidik di mana-mana institusi pendidikan pasti dan akan menghadapi cabaran sebagai seorang pendidik. Pendidik atau guru diibarat ibu bapa kedua di sekolah dan secara tidak langsung bebanan tanggungjawab menjaga pelajar ini sudah menjadi kewajiban mereka. Begitu juga apabila di dalam kelas, kebanyakkan ibu bapa meletakkan segala kepercayaan dan tanggungjawab kepada para guru untuk mengajar anak-anak mereka supaya cemerlang dalam bidang akademik. Tetapi alangkah malang dan sedihnya nasib seorang guru apabila seorang anak muridnya gagal di dalam peperiksaan dan turut dimarahi oleh ibu bapa pelajar yang tidak memahami. Kenyataan di atas boleh dikatakan hanya cabaran-cabaran yang dilihat dari kanca mata kita kini atau ‘general’ tetapi sebenarnya masih terdapat cabaran –cabaran yang lebih khusus yang dihadapi oleh seorang yang bernama guru sebagai contoh cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang guru dalam subjek matematik. Dalam penulisan ini , pengkhususan akan diberikan kepada cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh para guru matematik di sekolah dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya.
      Sebagai seorang guru matematik, cabaran utama pada masa kini adalah kecanggihan teknologi yang semakin pantas saban hari. Dunia kini ,kita boleh menyaksikan bahawa teknologi sentiasa dikemaskinikan atau ‘update’ dan boleh dikatakan penghasilan perisian atau teknologi baru berlaku setiap 24 jam. Oleh itu, sebagai guru matematik seharusnya melengkapkan diri dan meningkatkan pengetahuan tentang teknologi agar seiring dengan dunia kini dan mampu memudahcarakan proses pengajaran dan pembelajaran. Datuk Dr. Ahamad Sipon berkata, kesan globalisasi dan liberasasi menuntut kepada cabaran untuk membangunkan pekerja berilmu atau k-worker yang celik dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Dalam masyarakt alaf baru ini yang berorientasi kepada teknologi komunikasi dan maklumat, teknologi memainkan satu peranan yang besar dalam pendidikan matematik dan ini telah membawa satu perubahan yang ketara dalam corak pengajaran pembelajaran matematik tradisional. Dunia semakin canggih walhal boleh kita boleh mengatakan pelajar-pelajar juga semakin pintar dalam penggunaan teknologi. Maka guru juga seharusnya lebih cekap dan mengajar menggunakan strategi yang sesuai dengan zamannya. Saidina Omar Al-Khattab r.a pernah berkata, “Didiklah anak kamu mengikut zamannya. Jangan kamu didik mereka mengikut zaman kamu.” Kata-kata ini memang berhubungkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan matematik. Sehubungan ini peranan seorang guru matematik adalah amat penting dan dia perlu saling melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sezaman supaya pengajaran dan pembelajarannya dengan menggunakan teknologi sentiasa berkesan. Guru yang aktif dan bersikap terbuka akan sentiasa mengambil cabaran ini sebagai satu perkara yang positif dan berusaha mencari alternatif yang terbaik bagi mengatasinya.Bila difikikan secara positif ,pengaplikasian teknologi dalm pengajaran matematik mampu menghasil generasi berteknologi yang mampu mengharungi era globalisasi dan mampu merealisasikan impian negara agar Malaysia menjadi negara maju 2020.
               Cabaran kedua sebagai seorang guru matematik adalah persepsi pelajar-pelajar tentang subjek matematik itu sendiri. Subjek matematik dia ajar dan di masukkan di dalam kurikulum sejak kita dari bangku sekolah tadika lagi. Kepentingannya sudah terang begitu meluas digunakan dalam kehidupan seharian kita tetapi yang menghairankan kini mengapa subjek ini tidak digemari ramai pelajar dan ada mengatakan subjek ini adalah sebagai subjek ‘killer’ yang hanya mencacatkan keputusan mereka sahaja. Apabila kita membuat kaji selidik terhadap mata pelajaran matematik sudah pasti kita akan mendapati lebih separuh daripada pelajar akan mengatakan pelajaran matematik itu satu subjek yang membosankan, sukar untuk mencari jawapan, melihat angka-angka sahaja sudah memualkan pelajar. Pelbagai jawapan akan diberi oleh pelajar yang rata- ratanya bersifat negatif .Di manakah salah silapnya pelajar kita. Kenapakah mereka berkelakuan sedemikian? Kenapa pelajar fobia kepada matamatik?. Cabaran seperti ini sudah berlaku sejak dari zaman era pra-kemerdekaan lagi, dan sebagai guru pada zaman globalisasi ini seharusnya kita berusaha menghapuskan persepsi negatif pelajar kita ini dengan sentiasa berfikir secara kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran yang baik , penggunaan alat bantu mengajar yang bersesuaian, suasana kelas konduksif, budaya sekolah yang positif dan ketrampilan guru itu sendiri mampu menarik dan memupuk minat pelajar terhadap subjek kritikal ini.
         Cabaran yang seterusnya adalah kesinambungan cabarab sebelum ini iaitu cabaran komunikasi. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003 telah banyak memberi impak negatif mahu pun positif dalam kurikulum sekolah . Bila difikirkan impak secara negatifnya, pelaksanaan PPSMI ini telah semakin menambahkan jurang antara pelajar bandar dan pedalaman .Penggunaan bahasa ibunda kita sendiri ramai pelajar kita tidak berminat dan gagal dalam subjek ini walhal apabila digunakan dalam bahasa asing ini.Perkataan ‘Yes’ dan ‘No’ sahaja yang sering kali didengari apabila guru menyoal dan menanyakan soalan kepada pelajar terutamanya bagi pelajar –pelajar pedalaman.Merisaukan lagi keadaan ini, dikhuatiri keadaan seperti pada zaman 60-an akan berulang kembali apabila hanya segelintir sahaja anak melayu terutamanya yang mengambil jurusan kritikal seperti kedoktoran dan kejuruteraan di univeriti-universiti disebabkan keciciran dalam subjek ini sejak dibangku sekolah lagi. Seterusnya, kita fokus pula pada cabaran yang dihadapi oleh para guru atas pelaksanaan PPSMI.Secara jelasnya, pelaksanaan PPSMI ini memberi kesan kepada kedua-dua belah pihak samada pelajar ataupun guru itu sendiri. Diakui terdapat guru-guru matematik dan sains kini yang lemah penggunaan bahasa Inggerisnya. Inilah cabaran kepada mereka berhadapan dengan perubahan kurikulum yang baru, mahu tidak mereka tetap perlu memikulnya segagah yang mungkin. Cabaran ini harus diambil secara profesional oleh guru-guru dan menganggapkan bahawa cabaran ini akan memberi keuntungan kepada mereka kelak.
           Kesimpulannya, pendidikan adalah proses tranmisi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berlaku secara evolusi sepanjang hayat.Ilmu pengetahuan dan kejayaan tidak selalu mudah dicapai dalam tempoh yang singkat dan pelbagai cabaran harus dilalui untuk menagapainya dengan memerlukan cita-cita, strategi jangka panjang dan displin yang tinggi. Dan begitu juga dalam menangani transformasi dan cabaran-cabaran pendidikan pada masa kini kepada amalan yang dihasratkan oleh kerajaan, kita perlu mengambil kira bahawa perubahan yang dibuat memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi . Lazimnya sesuatu perubahan itu akan mengambil masa untuk diasimilasikan dan diakomodasikan menjadi amalan biasa maka guru sebagai pelaksana utama perlu diberi latihan yang kukuh mengenai strategi pengajaran yang berkesan, menarik dan memotivasikan minat pembelajaran murid agar hasrat kerajaan dan falsafah pendidikan negara akan terlaksana.

No comments:

Post a Comment